Start van Ontwikkeling Pals 40 in Westervoort

De werkzaamheden zijn gestart voor de ontwikkeling van Pals 40 in Westervoort. Deze ontwikkeling omvat de bouw van 8 landelijke villa’s, met de voorbereidingen voor infrastructuur, inclusief een nieuwe bouwweg. Het voormalige agrarische perceel wordt bouwrijp gemaakt, wat het startsein betekent voor de verkoop van deze prachtige woningen. De bouw- en infrastructuurwerkzaamheden worden uitgevoerd door NTP, onder leiding van Bouwkundig Adviesbureau Jan Jansen. Het streven is om het project in 2025 woonrijp op te leveren, inclusief straten en bestrating.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *