Nieuwbouwwoningen a.d. Pals 40 Westervoort maart/april in de VERKOOP

De landelijke nieuwbouwwoningen a.d. Pals 40 Westervoort komen medio maart/april 2024 in de VERKOOP

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 6 december jl. ter inzage gelegen en daarop zijn geen zienswijze ingediend.

Op korte termijn zal de raad het plan vaststellen.

We gaan nu de plannen verder uitwerken zodat we de woningen via de makelaar kunnen aanbieden aan de markt.

De bij Jan Jansen bouwkundig adviseurs ingeschreven gegadigde krijgen daarvoor een uitnodiging om zich via de voorlopige site hun gegevens in te voeren.

In maart/ april leggen we de bouw weg aan en maken de locatie bouwrijp inclusief riolering.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *