We gaan onze dienstverlening aanvullen met pakket BENG adviseur.

Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) per 1 januari 2021.


Waarom BENG?

De huidige bepaling van EPC en Energie-Index wordt gezien als te complex, intransparant en sluit niet aan bij de behoefte van de professionals en de beleving van de consument.

Daarom wilde de overheid één nieuwe methode die aansluit bij de EPBD, zuiver fysisch is en bruikbaar is voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

Dit in verband met toetsing aan wettelijke eisen en afspraken. Uit het Energieakkoord (tegenwoordig onderdeel van het Klimaatakkoord) en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Het was een logische stap om de nieuwe bepalingsmethode te laten aansluiten bij de EPBD. Maar er is ook aansluiting met het Klimaatakkoord, sectortafel Gebouwde omgeving. Daarin staat de ambitie om wijk voor wijk aan de slag te gaan met de transformatie van zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen in goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.


Anders ontwerpen en bouwen

De komst van BENG heeft grote gevolgen voor met name ontwerpers en voorschrijvers, aannemers en vastgoedbeheerders. De invloed van het gebouwontwerp op de energieprestatie is namelijk onder de nieuwe BENG-eisen veel groter dan onder de EPC-rekenmethodiek. Daarnaast vraagt de opkomst van lage temperatuur verwarming een goede schilisolatie.


Wij worden uw BENG adviseur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *