Bestemmingsplan onherroepelijk project Hamersestraat

In opdracht van de eigenaar van het agrarische perceel aan de Hamersestraat in Westervoort heeft Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs de ontwikkeling van het perceel vormgegeven.


Het plangebied (weiland) maakt in de huidige situatie onderdeel uit van een klein cluster van vrijstaande woningen langs de Hamersestraat. Binnen dit cluster vormt de kavel een onderbreking van het bebouwingslint. Met de invulling van de kavel ontstaat een continue lintbebouwing. Deze tussenliggende open ruimte is ruim genoeg voor de realisatie van één royale vrijstaande woning. De verkoop wordt medio april 2012 opgestart

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *