Programma: Vrijstaande woning
Opdrachtgever:   De heer M. Wolven, Arnhem
Aannemer: N.n.b.
Ontwerp: 2011
Realisatie: Medio 2012
Status: In ontwikkeling
Gebruik: Particulier
Soort werk: Nieuwbouw


Bestemmingswijziging Hamersestraat, Westervoort
In opdracht van de eigenaar van het agrarische perceel aan de Hamersestraat in Westervoort heeft Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs de ontwikkeling en architectuur van het perceel naar wonen vormgegeven.

Het plangebied (weiland) maakt in de huidige situatie onderdeel uit van een klein cluster van vrijstaande woningen langs de Hamersestraat. Binnen dit cluster vormt de kavel een onderbreking van het bebouwingslint. Met de invulling van de kavel ontstaat een continue lintbebouwing. Deze tussenliggende open ruimte is ruim genoeg voor de realisatie van één royale vrijstaande woning.

De bestemmingsplanprocedure is succesvol doorlopen en inmiddels is de verkoop gestart.